ANKARA HAVA DURUMU

“Kral Çıplak” mı ?

- +
 

”KRAL ÇIPLAK”mı

»Tarım, Stratejik bir sektördür. Tarım gıda üretir, Gıda canlı yaşam için olmazsa olmaz. Canlı yaşamı için üretiyor isek, bu işin sağlıklı, ekonomik olması lazım ki, alıcıya-tüketiciye, sağlıklı ürünü, daha kısa sürede ve daha ucuza ulaştırılabilsin.

Bunun içindir ki, Tarım’da yeni teknoloji ile tanışmak lazım. Teknoloji ile toprağı tanıştırmak, zamanında iyi ekimi yapmak, zamanında iyi gübre ile, ürünü buluşturmak, uygun makina ve ekipman ile, sulamayı, hasadı ve bu işleri yapmaktır.Tarım fuarları bunun için önemlidir. Tarım’a girdi temin eden firmalar, Tarım makine ve ekipmanı üreten firmaların çiftçileri ile en iyi buluşma yeri Tarım Fuarlarıdır.Denizli’nin üreticileri, Tarım fuarlarını iyi tanır. Çünkü, Denizli’li çiftçiler fuarda yeni teknolojiler ile tanışırlar. Her yıl Denizli’de düzenlenen, Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarı , Türkiye’de yılın ilk fuarı olmasına, genellikle şubat ay’ında, kötü hava ve yol şartlarında yapılmış olmasına rağmen, her yıl katılım rekorları kırılarak tekrarlanır.Bildiğim kadarı ile, Denizli Tarım ve Hayvancılık fuarı, Türkiye’nin 2. büyük fuarı olarak bilinir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, yeni teknoloji ile üreticilerimizi buluşturmak, üreticilerin makine ve ekipmanlarını temin etmek, kısacası makinalı tarımı yaygınlaştırmak için, çiftçilerimize makina ekipman desteği verir. Bu uygulama, olması lazım gelen doğru bir uygulamadır. Bu anlamda, Bakanlığımıza bu çalışmasından dolayı teşekkür ederim.Bilindiği gibi Bakanlığımız, çiftçilerimize % 50 si hibe olmak üzere, makine ve ekipman desteği veriyor. Kime veriyor? Hali vakti yerinde olana, daha açık söyler isek, bol arazisi, traktörü, bol miktarda hayvanı olana, daha açığı zengin olana bu desteği veriyor.

Ama Ülkemizin, başka bir gerçeği var. Ülkemizde, işlenilebilir arazinin bir kısmının tapusu yok. Tapulu araziler, çok parçalı ve işletme hacmi çok küçük. Mevcut miras Hukukundan doğan sıkıntılar var. Baba, 70 yaşında tarım ile uğraşmıyor, Tarımı yapan oğlu, 30 yaşında ama, üzerine kayıtlı arazi yok. Arazin yok ise, destek te yok. Nüfusun % 30’u geçimini, çiftçilik ile temin ediyor, % 30 nüfusun, % 70’inde işletme büyüklüğü 10 dekarın altında. Ayrıca, mevcut Hayvancılık işletmelerinin yaklaşık %70’i 4 baş altı işletmeler. Durum böyle olunca, bu tip hibe yardımlar, toplumun geneline değil, seçilmiş özel şahıslara yapılabiliyor.

Bu tip özel şahıslara verilen makine ekipman desteği ile satın alınan, makinalar ile, birilerine para kazandırılıyor. Burada niyet, doğrudan hedef kitleye ulaşmak ise, hedef kitle de, çiftçilik yapan herkes ise, uygulamada bir yanlışlık var. Benim itirazım, işte bunadır.Hedef kitlemiz, bu ülkenin çiftçileri, üreticileri ise, amacımız daha az tohum ile yeterli oranda gübreyi buluşturmak. Araziyi, zamanında hazırlamak, işçilik maliyetlerini asgariye çekmek, zamanında hasat edebilmek ise, yöntem, hedef kitleye ulaşmak ise, yöntemde bir sorun var diye düşünüyorum. Gerçek anlamda, hedef kitleye ulaşmanın yolu, Tarımsal örgütlerden, yani Tarımsal amaçlı Kooperatiflerden geçer.

Makina ve ekipman destekleri, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere verilmeli, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin makina parkları büyütülmelidir diye düşünüyor ve bunu yüksek ses ile dillendiriyorum. Örneğin bir biçerdöğer, balya makinası, pamuk toplama makinası yada silaj makinasını şahsa verirseniz, o şahsı zengin edersiniz. Adı geçen şahıs, kendi işini görür, işine gelir ise, başkasının işini görür, ancak fahiş fiyat ile. Ancak, bu makine ve ekipman desteğini, kooperatiflere verir iseniz, o köy ya da kasabadaki yüzlerce aileye maliyet fiyatına hizmet eder.

Örneğin, bir merkezi sağım ünitesini şahsa verir iseniz, bir işletmeye hizmet eder. Ama, Kooperatife kuracağınız bir sağım merkezi, yüzlerce kooperatif ortağına hizmet verir. O, Köy yada kasabada, sağlıklı ortamda hijyenik süt’ün üretilmesini sağlar. Bu sözlerim ile beni, servet düşmanı olarak görmeyin. Bu sözlerim, birilerini acıtabilir. Ama, birileri de çıkıp, “Kral çıplak” demesini bilmelidir, diye düşünüyorum…

Doğru söyleyeni 9 Köyden kovarlar.Ama, benim için fark etmez, çünkü ben, 10. Köydeyim.

EnglishDeutschEspañolTürkçe