ANKARA HAVA DURUMU

Eğitim Stratejimiz

- +

Eğitim Hizmetlerinde Stratejimiz

Birliğimiz kooperatiflerin temel ilkelerinden ve mevzuatından kaynaklanan gerekçelerle ortaklarını ve personelini eğitmek amacıyla eğitim ihtiyaçlarını tespit etmekte, eğitim programları düzenlemekte ve eğitim sonrasında başarıyı ölçmektedir.

Eğitim programlarımız arasında kısa, orta ve uzun süreli eğitimler yer almaktadır. Bunlardan kısa süreli olanlar günübirlik yapılan çalıştaylar, konferanslar, paneller gibi etkinliklerdir. Orta süreli eğitimler ise 2-4 günlük kurslardır. 5 gün ve daha uzun süren eğitimler ise uzun süreli eğitimler veya kurslar şeklinde tanımlanmıştır.

Eğitimlerimiz hedef kitleye göre de farklılık göstermektedir:

– Kooperatif ortaklarının eğitimi

– Birlik ve kooperatif personelinin hizmet içi temel eğitimi

– Yöneticilerin (ortak ve personel) eğitimi

– Eğiticilerin eğitimi

Uzun vadede hedef, eğitimlerin birliğimizin eğitmenleri tarafından verilmesidir. Bu amaçla eğiticilerin eğitimi programına birliğin ve birlik ortağı kooperatiflerin personeli arasından uygun niteliklere sahip kişilerin katılması sağlanacaktır. Bu programı başarıyla tamamlayanlar profesyonel eğitmenler eşliğinde eğitim çalışmaları yapacak ve zamanla tek başlarına deneyimli birer eğitmen olarak ortaklarımıza hizmet edeceklerdir.

Eğitim programları ve takvimi, ortaklardan gelen istekler doğrultusunda her yılın başında düzenlenecek ve ilan edilecektir. Eğitime katılmak isteyenlerin, bu sayfamızda yer alan eğitim talep formunu doldurup birliğimize iletmeleri yeterli olacaktır. En az 12 kişinin istekte bulunduğu eğitim açılacak ve en az iki hafta önce başvuranlara kesin kayıt yaptırmaları için bilgi verilecektir.

Eğitimlerin, başvuranların en kolay ve zahmetsiz katılabilecekleri yerde yapılmasına gayret edilecektir.

Eğitim öncesi katılanların beklentileri ve sonrasında memnuniyetleri anket yoluyla alınacaktır. Buna göre eğitimin başarısı ölçülecek ve sonuçlara bağlı olarak gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.

EnglishDeutschEspañolTürkçe